*THNG 3- Đợi Xuân (Thơ) Thảo Nguyên (VN)

 

Thảo Nguyên

 

 

ĐỢI XUÂN

 

Hứa buổi xuân tràn vẹn chữ thương

Rồi ươm hạnh phúc tựa thiên đường

Khêu đèn bện ước tâm tròn mộng

Khắc thiệp trao thề dạ ngát hương

Tháng đẹp tình xe ngời chỉ thắm

Ngày xanh nắng tỏa ấm môi hường

Kề bên gối khẽ hòa hơi thở

Giấc điệp say nồng mãi vấn vương.

 

 

Thảo Nguyên

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền