*NL 8 - Chùm Thơ Xuân Của Nguyên Lạc (USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

XUÂN VỀ

.

Rạng rỡ ngàn hoa chim vui hót

Xuân về dào dạt mắt cùng môi

Gởi đến người em trời phương đó

Nụ hoa hương thắm của tình tôi

 .

CHÉN TRÀ NGUYÊN XUÂN

.

Thức dậy pha trà sáng nguyên xuân

Mời em, hãy cạn chén thơ anh!

Vị có ngọt ngào hay cay đắng

Vẫn chúc đời nhau vạn sự lành!

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền