*THNLÊ 6- Chiều Hoàng Hôn (Thơ) Thưởng Nguyệt Lê (USA)

 

Thưởng Nguyệt Lê

 

 

CHIỀU HOÀNG HÔN…...

 

Bướm vờn vườn cải đầu thôn

Em ngồi ngắm ánh hoàng hôn chiều tà

Chạnh lòng nhớ tới phương xa

Thuở xưa đuổi bướm hái hoa bên rào

Nhìn đôi cánh mỏng nghiêng chao

Giữa mênh mông tím xuyến xao sắc vàng

Ai đem hoa ...bướm gởi sang

Để cho ta cứ bẽ bàng hoàng hôn

Mây lang thang gọi gió dồn

Lạc loài cánh nhạn mong còn đợi chi

Người đi mang cả xuân thì

Tương tư ngấm lệ đọng mi giọt buồn

Trách người sao lặng lẽ buông

Tình yêu như một vở tuồng qua nhanh

Thời gian ngày tháng chòng chành

Hoành hôn chôn mảnh tình anh cuối trời !

 

Virginia Beach VA.Nov 2.220

Thưởng Nguyệt Lê.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền