*NNK 5- Sắc Màu (Thơ) Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Trương Ngọc Khoan

 

 

SẮC MÀU

 

Bằng Lăng mạnh mẽ đậu lưng đồi

Phượng đỏ nồng nàn sắc thắm môi

Đóa Hướng dương sầu Đông khắc khoải

Cành Sim tím rực Hạ bồi hồi

Ven đường Cúc dại âm thầm sống

Mặt nước Bèo rừng lẵng lặng trôi

Mãi đợi Xuân về Mai rộn rã

Mầm vui đón nắng nhộn đâm chồi

 

(Trương Ngọc khoan, 12/2/2021)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền