*TMN 5- Trăng Mùng Ba (Thơ) Trần Mai Ngân (VN)

 

Trần Mai Ngân

 

TRĂNG MÙNG BA

 

Trăng non đêm mùng ba

Treo ngậm ngùi xuân xanh

Vương khúc tình mong manh

Hương hoa mai quyện mãi...

 

Man mác sương khói bay

Mơ hồ thoáng dáng ai

Ôm đàn gieo thương nhớ

Ôi...thiết tha cung sầu

 

Xuân đi bởi vì đâu

Lưu luyến không hởi người

Tri âm trao nụ cười

Tuổi buồn tan trôi theo

 

Tương tư ôm nguyệt cầm

Gọi người tiếng trăm năm !

 

Trần Mai Ngân

Đêm mùng 3 tết Tân Sửu!

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền