*HT 6- Giọt Nắng (Thơ) NT Huyền Thanh (Canada)

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

 

 

 

GIỌT NẮNG !

 

( Cảm họa )

 

Giọt nắng chiều về sẽ úa thôi

Vầng dương dẫu sáng... lẻ loi đời

Bình minh rạng rỡ xanh đồi ngọc

Bóng tối bao trùm... phận cút côi

 

Giọt nắng vô tình vương kiếp số

Để sầu ướt đẫm ngập hồn côi

Để tim thơ thẫn bao niềm nhớ

Trở gót chiều buồn... kiếp nắng thôi...

 

Giọt nắng chiều tà rất mỏng manh

Làm sao đủ ấm... gió lay mành

Làm sao đốt lửa đêm buồn vắng

Vai nhỏ sao mà... cõng nổi anh !?

 

Giọt nắng trời dành đơn quạnh mãi

Mang thân viễn xứ lạc phiêu bồng

Còn chăng nửa mảnh hồn hoang dại

... giữ lại cho tim chút ấm nồng !

 

Huyền Thanh

07/05/2020 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền