*TUS 4- Cung Đàn Mơ (Thơ) Thái Uyên Sa (VN)

 

Thái Uyên Sa

 

 

CUNG ĐÀN MƠ

 

Người ơi chiều rơi trên cung đàn

Vàng phai mùa chừng như mênh mang

Tình tan sầu dâng lời bao chiều

Mờ phai tình ai thành rong rêu

 

Bình minh tình nương chờ hương yêu

Chim reo trên cành mơ phiêu diêu

Theo trăng người đi qua bên đời

Chim uyên theo tình mây chơi vơi

 

Đàn khuya về mang tin xa vời

Ngàn khơi ai về mang mơ hoa

Yêu thương tình ai chừ phai nhòa

Hồn thơ... tình mơ... hoài tình lang...

 

Ai xây tình yêu trên mộng vàng

Ai làm cho tình ai mê hoang

Ai xây đời xanh trên muộn màng

Ai làm cho đời ai đa đoan

 

Ta buồn vì tình luôn mê hoang

Tình ai từng trao như cung đàn

Cung buồn sầu thương tàn xuân xanh

Chiều hoang vùi chôn bao mộng lành.

 

Thái Uyên Sa

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền