*THUNG 4- Nhớ Nhiều Ngày Xưa (Thơ) Thu Nguyễn (VN)

 

Thu Nguyễn

 

 

NHỚ NHIỀU NGÀY XƯA !...

 

VI... diệu quá GIÓ tà dương trải

VU... vơ XUÂN dạo ấy xa dần

NGHE... hồn THỔI khẽ lâng lâng

TIẾNG...ai vọng mớ đằng vân NHẸ nhàng

 

SÁO... bay ngỡ ngàng QUA thơ thẩn

DIỀU... lướt bên THỀM dạ ngẩn ngơ

HOÀNG... thành nhã khúc NGÂN thơ

HÔN... Hằng NGA chợt giấc mơ bỗng tàn

 

KHÉP...hờ mắt biếc ĐIỆU đàng thuở

LẠI... cung trầm NHẠC dễ nào quên

NHỚ... lời RU buổi trăng lên

NHIỀU... thương ÊM ả lúc bên mẹ hiền

 

NGÀY... vội khép nắng xuyên TRỜI mát

XƯA... vương CHIỀU mây dạt phiêu diêu

VI VU NGHE TIẾNG SÁO DIỀU

HOÀNG HÔN KHÉP LẠI NHỚ NHIỀU NGÀY XƯA...

 

Thu Nguyen. 25- 02- 2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền