*VH 19- Chùm Thơ Của Vĩnh Hoàng (VN)

 

Vĩnh Hoàng

 

 

 LÊN GHẾ NÓNG

 

  Tý về chốn cũ , Sửu lên ngôi

 Ghế nóng luân phiên , đến phải ngồi

Dồn sức chọi nhau , mùa lễ hội

" Thua mưu , đốt đít chuyện bôi vôi "

Dẫu không luồn lách bò hơn Rắn

Thì cũng tự tin bước kịp Người

Trách nhiệm nặng nề đang gánh vác

Nước trong :...Nước đục... Chỉ vì tôi ...../.

 

          Vĩnh Hoàng

   Xuân Tân Sửu 2021

 

     CÁI LÒNG THAM

 

Làm sao diệt được cái lòng tham  :

Bởi nó sinh ra cảnh bạo tàn

Tham bạc , tham quyền , tham sắc dục

Muốn danh , muốn lợi , muốn giàu sang

Mồi ngon cám dỗ tâm  trong trắng

Gái đẹp trêu ngươi dạ nhúng chàm

Một phút lỡ lầm , đời chấm hết :

Thế mà ... biết thế ,cứ vương mang  ./.

 

              Vĩnh Hoàng

 

    RA ĐI THANH THẢN

 

Hai tay duỗi thẳng lúc ra đi

Chẳng nắm , chẳng mang một thứ gì

Trả lại cho đời , cho tất cả

Chỉ còn danh phận , chẳng còn chi

Sinh thời gieo được , mầm nhân ái

Cuộc sống vô thường , phút biệt ly

Thanh thản hướng về , miền cát bụi

Lỗi lầm xin hưởng - Lượng từ bi  ./.

 

                 Vĩnh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền