*LY 1- Đêm Sâu (Thơ) Lê Yên (VN)

 

Lê Yên

 

 

ĐÊM SÂU

 

Thỉnh thoảng

có những đêm như thế...

 

Thạch Sùng, giun dế kể tên

Cùng nhau tấu khúc bên thềm dấu xưa

Ký ức xanh cũ rêu mưa

Về đây dỗ giấc cho vừa vương tơ

Đêm nào dài tận giấc mơ

Đêm nào bỏ ngỏ, đêm nào mơ thanh

Gối đêm tìm chút dỗ dành

Canh ba Gà gáy chạnh mình hắt hiu

Tình nào như nước qua cầu

Thôi ta trả hết đêm sâu cuốn vào

Chong đèn sắp chữ làm thơ

Nhạc xưa một khúc, đèn mờ cạn đêm.

P/s Chúc cả nhà có một đêm ngon giấc.

 

SG 1/3/21

Lê Yên

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền