*TĐ 47- Trăng Rụng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Trăng Rụng

 

Chờ khi trăng rụng sẽ gặp em

Dạm tỏ đôi câu "Phận gã quèn"

Chẳng biết nàng mơ đầu, mắt gật

Hay trăng khuất dạng,  ... ... chỉ màn đen

 

Em từ ..... hay gật ai nào biết

Cứ ngỡ nàng thôi chẳng muốn ừ

Bâng khuâng tôi đứng nhìn trăng rụng

Tim cũng dần theo, cũng rụng .. .... từ 

 

Đêm về thao thức, đêm trằn trọc

Trăng đã dần xa, trăng dần xa

Bao câu người ấy còn trong dạ?

Hay đã quên rồi giấc mộng ta.

 

Thủy Điền

02-03-2021

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền