*TTT 4- Chàng Trai Tháng Ba ...... Cùng Bài Ca Đam San (Thơ) Trang Thiên Thu (VN)

 

Trang Thiên Thu

 

CHÀNG TRAI THÁNG BA.

-------- CÙNG BÀI CA ĐAM SAN

 

Ta đi tìm... Một chút ái men say.

Bước chân hoang quay cuồng nơi xa lạ.

Bóng dài theo gót chân mềm nghiêng ngã.

Ta tìm chàng... Hỡi chàng trai tháng ba.

 

Có phải là... Chàng con nắng hôm qua.

Vừa thiêu đốt hồn ta trong cõi nhớ.

Mang cho ta cánh hoa tàn đang dở.

Một chút hương... Ngọt lợ rớt cuối mùa.

 

Tháng ba rồi... Lác đác tím hoa mua.

Con gió trở làm bung đùa tóc rối.

Đêm của Giàng nghe tiếng ca vàng vội.

Gió se se... Mang hương ổi đậm mùi.

 

Ta tìm chàng... sưởi nắng ấm xuân vui.

Đêm tương tư ngủ vùi chờ đánh thức.

Khơi cho ta đóng tro tàn đỏ rực.

Đêm Hồng Hoang... Cùng ta thức đón Giàng.

 

Có phải chàng.. Vừa tấu khúc Đam San.

Nối lại cho ta hàng ngàn mảnh vỡ.

Để bây giờ tháng ba về ta nhớ.

Ta nhớ chàng...Tĩnh lỡ...Tháng ba ơi..!!

 

Trang Thien thu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền