*TĐ 49- Bến Sông Buồn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Bến Sông Buồn

 

Bến sông buồn anh nhớ em không ?

Bởi chờ lâu nên phải lấy chồng

Bến sông buồn anh nhớ, anh trông?

Thôi về đi, ... quên "Phận má hồng"

 

Chiều về con nước lặng yên

Hắt hiu một bóng con thuyền nhớ ai

Người đi đã mấy trăng đầy

Dòng sông, bến cũ ngày ngày đợi trông

Hàng tre đứng dọc theo sông

Cũng rơi lệ nhỏ nhớ mong từng giờ

Bến quê giờ thiếu câu hò

Bến quê giờ vắng người mơ bao chàng

Bến quê sao quá ngỡ ngàng

Người ơi sao nỡ vội vàng đi xa

Bao năm người vẫn cũng ta

Ngày ngày hai buổi thuyền qua sớm, chiều

Giờ đành phải đứng buồn hiu

Nhìn con thuyền nhỏ liêu xiêu giữa dòng.

 

Thủy Điền

09-03-2021

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền