*THUK 4- Mưa Tháng Giêng (Thơ) Thu Kim (VN)

 

Thu Kim

 

 

MƯA THÁNG GIÊNG

 

Sáng nay...

nàng ghé ngang đây

Nước tràn sông suối cỏ cây reo mừng

Lất phơ lất phất chẳng ngưng

Mưa xuân nhảy múa..giữa chừng tháng giêng...

 

Nàng như...

cô tấm thật hiền

Dỗ dành hoa lá thăm miền chân mây

Núi non bao phủ quanh đây

Tung tăng thỏa thích ... bay bay hạt trời...

 

Tiếng mưa...

tí tách ru hời

Hồ trong liễu rũ ngỏ lời nỉ non

Gió lay cành trúc véo von

Bụi mưa như chiếc...áo choàng tinh khôi...

 

Giật mình...

thôi trở lại thôi

Bấy nhiêu cũng đủ dội trời quang xanh

Nắng soi bóng nước long lanh

Gió mây đan quyện...bay quanh lửng lờ...

 

Trải dài...

ôi bức tranh thơ

Đồng xanh bát ngát lúa chờ đơm bông

Sau mưa mây tắm vừng hồng

Tháng ngày dong ruổi...xoay vòng dạo chơi...

 

MƯA XUÂN NHƯ DẢI LỤA MỀM

MONG MANH ÁO TRẮNG TRẢI THỀM THÁNG GIÊNG

 

Thu Kim lưu bút... 27/2/2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền