*NL 10- Chùm Thơ Của Nguyên Lạc (USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

THUỞ MÊ LẦM

.

Ta từng một thuở mê lầm

Cơn say lỡ đã uống nhầm giai nhân

Thế rồi đành phải trăm năm

Mơ em nhan sắc chết bầm tim ta

.

Còn không độc tửu ngày xưa?

Ta tên ghiền rượu hương mê mơ mòng

Giờ đâu người hỡi giai nhân?

Tìm đâu cái thuở mê lầm thanh xuân?

.

Ai rồi chắc cũng đã từng

Trút bình hết rượu ... Mùi hương vẫn còn !

.

 PHIÊU BỒNG

.

Sáng nay lòng chợt phiêu bồng

Thấy em đứng đó buồn tanh mặt người

Anh đây sao chẳng mỉm cười?

Thôi anh tự diễn "đười ươi" tấu hài

"Yêu đời uống rượu sáng nay

Vừa nâng ly đã chớm say ngà ngà

Chớm chừng đã chợt bỏ ra

Đừng say mút chỉ rầy rà tít mây" [*]

Rượu đời vừa uống đã say

Rượu tình vừa nhắp thang mây phiêu bồng

Ta mơ... mơ "lá hoa cồn"

Ta mơ "em mọi" hú hồn "đười ươi"

Em còn buồn nữa hay thôi?

Muôn đời ta vẫn cánh bay "chuồn chuồn"

"Chuồn chuồn châu chấu" nhớ luôn

Chăn bò đồi vắng "mơ mòng" chiêm bao [**]

Cuộc đời dài có là bao

Phiêu bồng ta hãy ... sầu đau làm gì?

............

[*] Các câu thơ trong Uống rượu yêu đời - Như sương- Bùi Giáng

[**] Anh lùa bò vào đồi sim trái chín - Bùi Giáng

- Những chữ trong "..." là của Bùi Giáng

.

Nguyên Lạc

.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền