*BNA 13- Kết Nợ Se Duyên (Thơ) Bùi Ngọc Ẩn (VN)

 

Bùi Ngọc Ẩn

 

 

Kết Nợ Se Duyên

.

Nhớ rất nhiều anh nhớ lắm em ơi !

Thành Phố núi của một thời kỷ niệm

Chiều hai đứa trên đồi hoa sim tím

Cùng vui đùa ngọt lịm thủa tình ta

.

Đã lâu rồi anh cất bước đi xa

Nào quên được tình ta thời xưa ấy

Rằng em ơi tháng ngày sao cứ mãi

Nhớ thương hoài ngàn khắc khoải trong tôi

.

Tuy cách xa ngày ấy đã lâu rồi

Nhưng anh mãi thấy bồi hồi nhung nhớ

Dấu yêu hỡi nếu đôi mình có nợ

Em gắng chờ anh sẽ trở về thôi

.

Mùa xuân nay cùng vun vén đắp bồi

Bên nhau mãi nào chia phôi cách trở

Em yêu hỡi xin người ơi hãy nhớ

Anh sẽ về mình kết nợ se duyên

.

Ngọc Ẩn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền