*TTT 6- Bện Đường Tơ (Thơ) Trang Thiên Thu (VN)

 

Trang Thiên Thu

 

 

BỆN ĐƯỜNG TƠ.

 

Em vừa bện lại đường tơ.

Mà ta lỡ để hững hờ hôm qua.

Vá luôn nửa mảnh trăng ngà.

Chơi vơi một cõi vừa xa vừa gần.

 

Em vừa ráp chữ bâng khuâng.

Cũng chỉ một nửa bởi lần bỏ quên.

Sao trời trong cõi mông mênh.

Em cũng vừa để cả tên anh rồi.

 

Em vừa nhặt lại lên môi.

Nụ cười héo úa lâu rồi giá băng.

Bởi sông sâu núi cách ngăn.

Mà ta đành phải là rằng không nhau.

 

Em vừa tô lại sắc màu.

Sau bâu áo vải nhĩ nhàu từ lâu.

Vừa hay tô lại chữ sầu.

Mà ta lỡ để khi đầu canh sang..!

 

Em vừa bện lại vội vàng.

Chữ tình anh để đã ngàn tên em.

Tên anh em viết dẫu lem.

Bởi tay gầy guộc nhưng anh xem rất nhiều..!

 

Trang thienthu.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền