*NHL 17- Nguyệt Xưa (Thơ) Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nguyễn Hồng Linh

 

 

NGUYỆT XƯA

 

Chiêm bao cõi nhớ mênh mang

Chén tình dậy sóng thênh thang giấc chiều

Tìm đâu ánh mắt lời yêu

Người trao hôm ấy vạn điều vấn vương

 

Sầu đâu tím gợi mộng thường

Nồng nàn khắc khoải ngát hương bên thềm

Chỉ còn gió hát ru êm

Đèn vàng hiu quạnh thắp đêm chờ người

 

Dấu xuân đã nhạt mù khơi

Loan phòng đêm trắng sóng cời nguyệt xưa

Chỉ còn vết cứa câu thừa

Môi son khô héo mây mưa tạ từ

 

Người xa vạt nắng tương tư

Hong khô chiếc bóng bây chừ đời trôi

Cuộc trần cách trở nhau rồi

Tình ta trần tục mặn môi khóc cười....

 

Stuttgart,19.03.2021

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền