*THUTÍM 13- Gói Cả Trời Yêu Gởi Đến Anh (Thơ) Thu Tím (VN)

 

Thu Tím

 

 

GÓI CẢ TRỜI YÊU GỬI ĐẾN ANH

 

EM gom hết những nhớ mong

VỀ miền xa ấy trao vòng tay anh

GÓI thêm ước mộng ngày xanh

CẢ trái tim nóng để dành người thương

 

TRỜI se kết chữ nợ vương

YÊU nhau chẳng ngại con đường xa xôi

KHẮC vào tâm khảm ai rồi

TRONG em mãi đợi trước sau bóng hình

 

SÂU sắc nhé hai đứa mình

THẮM màu tím thủy chung tình không phai

MUÔN lời nhung nhớ đan cài

CHIỀU chiều điệu lý nghe bài ruột đau

 

NHỚ sau là nhớ dạ nhàu

ANH ơi có thấu canh thâu khóc nhiều

EM VỀ GÓI CẢ TRỜI YÊU

KHẮC TRONG TÂM KHẢM MUÔN CHIỀU NHỚ ANH

 

Tím Thu 20/03/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền