*SH 11- Hồn Quê (Thơ) Sinh Hoàng (VN)

 

Sinh Hoàng

 

 

HỒN QUÊ

 

Ta về tìm lại hồn quê

Tìm trong ký ức con đê đầu làng

Đâu rồi vách đất tranh vàng

Tầng cao san sát cửa hàng sáng choang

 

Tìm đâu đồng lúa thênh thang

Đây khu công nghiệp râm ran tan tầm

Ao nhà đã lấp thành sân

Tủ cao kệ thấp kinh doanh đấy mà

 

Đường làng đã mở to ra

Nguời xe nhộn nhịp khách xa khách gần

Đêm về tiếng nhạc vang ngân

Khắp nơi ca hát tập xình mãi khuya

 

Ta về tìm lại tình quê

Cây đa giếng nước trăng thề soi nghiêng

Cùng ai đã nặng ước nguyền

Nguyện thề kết tóc se duyên trọn đời

 

Giếng làng đâu nữa nguời ơi!

Đời chia hai đứa đôi nơi bẽ bàng

Sang ngang một sớm thu vàng

Riêng tôi phiêu dạt dặm ngàn khơi xa

 

Lần chân thăm lại quê nhà

Hồn quê trong cõi nhạt nhòa thời gian

 

Sinh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền