*TUS 6- Khúc Ru Tình (Thơ) Thái Uyên Sa (VN)

 

Thái Uyên Sa

 

 

KHÚC RU TÌNH 

 

Nắng rơi từng giọt nắng rơi

Đưa tay ra đón... à ơi vào lòng

Thương người từ độ long đong

Môi em từ độ biết cong cớn tình

 

Hỏi chiều chiều cũng lặng thinh

Hỏi mây mây cũng vô tình bay qua

Sương còn in dấu chân ngà

Gió còn vẳng tiếng ơi à... đêm đêm

 

Thềm xưa vẫn dáng hình em

Kiêu sa liễu thắm rũ mềm như tơ

Nắng chiều đem dệt thành thơ

Mang ra ủ ấm ngày bơ vơ buồn

 

Giờ đây suối đã cạn nguồn

Người từ dạo đã trót buông chữ tình

Nẻo đời bao nỗi nhục vinh

Trần gian u tối chỉ mình với ta ...

 

À ơi... giờ đã thật xa

Như cơn mộng dữ đi qua cuộc đời

Chỉ còn giọt lệ rơi rơi

Ru con ru cả tình đời... à ơi...

 

Thái Uyên Sa

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền