*PVN 12- Mua Trăng (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Phạm Văn Nhựt

 

 

MUA TRĂNG

 

"Ai mua trăng ,tôi bán trăng cho *

Trăng nằm yên , cành liễu đợi chờ **

 

Ôi ánh trăng , trăng thơ mộng quá

Sao thi Hàn , rao bán trăng mơ .

Ngày xưa Mạc Tử làm thơ

Đem trăng rao bán ai khờ mua trăng

Hồn chàng nào có đóng băng

Nỡ đem rao bán phải chăng giả vờ .

Trăng vàng , Trăng ngọc trong thơ

Là hồn thi sĩ nhả tơ sợi vàng

Mấy ai hiểu được lòng chàng

Nghe rao trăng bán vội vàng mua trăng .

Trăng kia đẹp có chị Hằng

Để cho Mạc tử ngắm trăng khi buồn

Thi nhân hai tám tuổi xuân

Trái yêu đang thắm sao tuôn thơ sầu .

Trăng ơi , trăng biết vì đâu

Rao trăng đi bán giọt sầu Hàn rơi

Chỉ là trách số định Trời

Tuổi xuân phơi phới tình đời trái ngang .

Si trăng , si cả dáng nàng

Giai nhân *** , chàng mộng lỡ làng tình duyên

Để rồi mang tiếng thơ điên

Đem trăng rao bán không tiền mà mua .

Ai bán trăng , tôi mua chẳng đùa

Đem trăng trả chủ , chẳng hơn thua

Cho thơ Hàn nhả ... mềm như lụa

Nếu trăng Mạc Tử ... dám nào mua ...

 

Phạm Văn Nhựt

Sài gòn 30/3/2021

 

* Câu thơ của Hàn Mạc Tử .

** Lời câu hát đầy đủ : Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ

*** ý nói giai nhân Mộng Cầm người Hàn Mạc Tử đem lòng yêu mến .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền