*NK 13- Ngày 30 Tháng 04 (Thơ) NT Nguyễn Khôi (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

  NGÀY 30/4

 

" Phe nào thắng thì Nhân dân đều bại..."

                         thơ Nguyễn Duy 

                         *

30/4 - Vết thời gian

hằn vào Hồn dân tộc

Bên thắng/ bên thua

Mừng Việt Nam thống nhất

Thằng Mỹ cút xa rồi

Họa xâm lăng lại chuyển lên Ải Bắc.

                         *

30/4 - 46 năm rồi

Vẫn còn đau nhức

Những mẹ góa, con côi

Những hận thù thời "đấu tranh giai cấp"

Người  bỏ Nước

Lưu vong

luôn vọng về Cố Quốc

Nỗi đau này

Đời chắt mới tiêu tan...?

                            *

30/4- ngày Tưởng nhớ

Kinh hoàng

Bao nấm mộ nơi rừng hoang, núi thẳm

Hồn Tử sĩ vấn vương , u ẩn

mong muôn đời Đất Nước bình yên.

                                *

30/4 - ôi ,Tráí tim Việt Nam

đập

khôn tả Nỗi Niềm.

 

              Hà Nội, sắp đến 30/4/2021       

                      NGUYỄN KHÔI

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền