*TĐ 62- Đi Lấy Chồng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Đi Lấy Chồng

 

Chị đi hướng bắc !

Em về hướng nam !

Hướng nào thì cũng qua vàm

Hướng nào thì cũng theo chàng qua sông

Có điều nước đục, nước trong

Giàu sang, khốn khổ ai rằng biết đâu

Lớn lên thì phải làm dâu

Về nhà thiên hạ, vẫy chào mẹ cha

Thôi đi k̃ẽo trễ em à

Chị đi hướng bắc ngàn xa dặm trường

Em theo lối nhỏ qua nương

Về nam xa lánh phố phường đèn hoa

Hẹn ngày ta được gặp ta

Hãy vui lên nhé đường xa đang chờ.

 

Thủy Điền

05-04-2021

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền