*NQT 7- Buổi Giao Mùa (Thơ) NT Nguyễn Quang Toản (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Quang Toản

 

 

BUỔI GIAO MÙA

 

Xuân hờn trách Hạ sao vội vã

Nắng chưa về, mưa đã tạnh đâu?

Lúa chiêm giờ mới phơi màu

Đàn cò tránh rét còn lâu mới về.

Bầy ong thợ thỏa thuê kiếm mật

Lũ ve sầu đội đất chui lên

Đồng xa tiếng sấm vang rền

Nàng Bân thử áo bỏ quên dưới trần.

Hạ thấy Xuân "Bình chân như vại"

Bàn giao rồi sao mãi chưa đi?

Nhìn lên phượng vẫn xanh rì

Hạ càng nóng ruột, mùa thi đến rồi.

Mây theo gió rong chơi bốn biển

Nắng trốn đâu càng khiến Hạ buồn

Chỉ thương cho lũ chuồn chuồn

Mỗi ngày thời tiết đổi luôn mấy mùa !

 

12/4/2021

Thơ Nguyễn Quang Toản

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền