*TTT 7- Chén Đắng (Thơ) NT Trang Thiên Thu (VN)

 

Nhà Thơ Trang Thiên Thu

 

 

CHÉN ĐẮNG.

 

Nàng nhìn trời... Uống cạn nắng tháng tư

Cùng hồi tưởng thật hư thời hoa lệ.

Chiều buông mành... mặc dòng trôi cứ thế.

Chẳng nao lòng... Ừ kệ chếnh choáng say.

 

Nàng chẳng màng... Nào thiếu đủ trả vay.

Như chiếc lá lắt lay tàn ủ rũ.

Ngày hôm qua... liệu vết thương đã cũ.

Hay vẫn ửng màu... trọn đủ hanh hao.

 

Nàng âm thầm... Ôm ngọn gió lao xao.

Ép vào ngực chút ngọt ngào ảo dịu.

Đếm bước chân nhưng nào đâu đồng điệu.

Đêm đã lên đèn... Ai hiểu... Hiểu ai.

 

Cứ âm thầm lặng lẽ dấu tàn phai.

Nàng lén giấu... Chút trang đài một thuở .

Đợi ánh sao đêm giữa miền thương nhớ.

Uống cạn giọt sầu... Nợ chén ly bôi..

 

 Trang thienthu.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền