*TĐ 72- Gợi Lại Trong Tôi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Gợi Lại Trong Tôi

 

Nhìn bức ảnh mà nửa vui, nửa giận

Vui vì rằng còn kề cận bên nhau

Còn tìm nhau, còn trao phút tâm giao

Tay nâng chén. Hỡi nào tình bạn hữu

 

Giận là giận một thời xa xưa cũ

Bợ đỡ nhau ".. .... một lũ" để tiến thân

Vội quên đi tình bè bạn, em- anh

Cùng chung ... mái, đầu trần ngày hai buổi

 

Giận là giận cái thời gạo châu, vàng củi

Tình đệ huynh hất mũi trở mặt nhau

Giận cái thời bao cấp lẫn cấp bao

Luôn cứ ngỡ đời trao bao sáng lạng

 

Bốn mươi năm qua rồi .. . ... ai đã rạng .. ?

Cũng ngày ngày chiều, sáng bát cơm, rau

Cũng bên chồng, cũng bên vợ gật đầu

... được gì nhỉ. Hỡi nào thầy, bạn cũ.

 

Thủy Điền

16-04-2021

 

Bốn Mươi Năm Nhìn Lại

 

Bốn mươi năm nhìn lại

Em hết là con gái

Với tuổi đời hai mươi

Của một thời vụng dại

 

Bốn mươi năm nhìn lại

Anh chẳng còn chàng trai

Yêu mà không dám nói

Cứ theo bước đường dài

 

Bốn mươi năm nhìn lại

Giờ mỗi kẻ mỗi nơi

Em thì nơi góc bể

Anh tận cuối chân trời.

 

Thủy Điền

17-04-2021

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền