*LHT 7- Dư Âm (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

 

Dư Âm

 

Tiếng Ve còn sót đọng

Khi thời tiết chuyển mùa

Những tiếng động dầy- thưa

Đâu đây nghe văng vẳng

 

Xa xa xác Phượng tàn

Phất phơi theo làn gió

Dường như đang nhắc nhở

Mùa hạ sắp đi qua

 

Những giọt lệ ngọc ngà

Trên đôi má chưa nguôi

Không giấu nổi...... ngậm ngùi

Ngày chúng mình xa cách

 

Dư âm thời thư..... bạch....

Theo mãi gót đường trần

Một khoãng dài vô..... tận

Có lẽ. Đến nghìn thu.

 

Lệ Hoa Trần

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền