*PLN 14- Mưa Đầu Mùa (Thơ) NT Phượng Liên Nguyễn (VN)

 

Nhà Thơ Phượng Liên Nguyễn

 

 

MƯA ĐẦU MÙA

 

Tháng Tư rắc hạt mưa sa

Thoảng qua đầu ngõ gió oà bên hiên

Lắc lư cây lá ngoan hiền

Tươi cành xanh lá thêm duyên cuộc đời

 

Chớm Hạ gió cuộn mây trôi

Gọi mùa màng tới thảnh thơi nụ cười

Đan tay hứng giọt mưa rơi

Nàng Bân vừa ghé gió vời bước em

 

Thầm mơ hơi ấm mùa quen

Tay đan áo gửi cho miền thương yêu

Nghiêng nghiêng mùa đợi lưng chiều

Thoảng nghe dìu dặt tiếng tiêu năm nào

 

Tháng tư...gió hát xôn xao

Bằng Lăng tim tím ghé vào mắt ai

Hạt sương in nét trang đài

Mưa qua mắt phố bóng ai loang thềm...

 

Tháng tư ..mưa đổ bên hiên....

 

ThangLongThiNu .18.04.2021 .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền