*SH 13- Hai Nửa Dại- Khờ (Thơ) NT Sinh Hoàng (VN)

 

Nhà Thơ Sinh Hoàng

 

 

HAI NỬA DẠI - KHỜ

 

Đêm chia hai nửa dại - khờ

Ta còn được chút ngu ngơ bên mành

Dại kia cuộn lại trong chăn

Khờ kia đem cất để dành ngày mai

 

Ngày chia hai nửa chiều phai

Nửa vào mây bạc, nửa cài bến sông

Sợi chiều cuốn lại rối bòng

Với tay ra gỡ chiều phong... mất chiều

 

Nửa đời chưa vẹn chữ yêu

Gánh tình đã gãy chia đều nỗi đau

Nửa nào gởi bến u sầu

Nửa nào đã rụng đắm vào thiên thu.

 

Sinh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền