*TĐ 74- Nỗi Niềm (Thơ Họa) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Nỗi Niềm

 

(Cảm họa 2 câu thơ của NT Trần Mai Ngân Vĩnh Long- VN)

 

" Đã lâu tôi biếng cả cười

 Đã lâu lưỡi nhớ, nhớ người tôi thương "

 

*Đã lâu tôi biếng cả cười

Bởi người năm ấy giờ nơi phương nào

Còn gì mà để tâm giao

Còn gì đâu nữa mà trao ân tình

Thôi thì chỉ biết lặng thinh

Cho đời mai mỉa rằng mình vô duyên

Có cười cũng giống người điên

Thôi thì hay nhất ta nên không cười 

Dẫu người có bảo biếng lười

Cũng đành chấp nhận. Sự đời ngoài tai

 

Lâu rồi lòng bỗng nhớ ai

Răng thì không nhớ, lưỡi hay nhớ hoài

Ngậm môi cố bảo thôi nầy

Lưỡi sao cứ mãi ..... nặc nài .. nhớ thương

Thương thương cái dáng cao tường

Thương thương cái tính nhịn nhường dáng hoa

Thương thương cái nết hiền hòa

Muốn trao, muốn gởi ngọc ngà cho vơi

Năm canh thao thức nhìn trời

*Đã lâu lưỡi nhớ, nhớ người tôi thương.

 

*Thơ Trần Mai Ngân

 

Thủy Điền

19-04-2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền