*NL 19- Hoài Lang Đêm Gành Hào (Thơ) Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

HOÀI LANG ĐÊM GÀNH HÀO

.

"Hoài Lang". Hồ nhị. Gành Hào [1]

Xuôi dòng ra bể lụa đào lệ trăng!

.

Trắng đêm thao thức cô miên

Trăng nghiêng ngoài ngõ ưu phiền trăng nao

"Hoài Lang Dạ Cổ" khúc đau

Gành Hào đêm đó cách nào quên đây?

.

Sông trăng vẳng tiếng bi ai:

"Đường dầu xa ong bướm.

Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Ðêm luống trông tin bạn

Ngày mỏi mòn như đá vọng phu

Vọng phu vọng luống trong tin chàng

Lòng xin chớ phụ phàng" [2]

.

Phụ phàng. Xin chớ phụ phàng

Bao năm rồi đó li tan tình nào

Làm sao tôi biết làm sao?

Cách chi không nhớ Gành Hào đêm xưa?

.

Biệt li trăng lệ tiễn đưa

"Hoài Lang Dạ Cổ" đủ vừa hành trang

Người đi thách đố trùng dương

Kẻ rồi ở lại sâm thương não nùng!

.

Tha hương đêm vọng muôn trùng

Sầu luồn cô lữ đêm trăng Gành Hào

Lệ trăng cùng khúc "ly tao"

Cố nhân tôi nhớ cuộc nào tang thương!

.

Bao năm rồi vẫn không quên

Làm sao quên được mà quên đây người?

.............

[1] Đàn Nhị hồ miền nam gọi là đàn cò

Sông Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu đổ ra biển Đông

[2] Lời trong bài Dạ Cổ Hoài Lang - Cao Văn Lầu

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền