*LVT 11- Chìm Trong Nỗi Đợi (Chờ) Thơ NT Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

Chìm Trong Nỗi Đợi Chờ

 

Không hẹn hò sao quay quắt đợi chờ

Cứ nhuộm buồn vàng úa những câu thơ

Lòng như cơn gió chiều ngưng thổi

Lòng như bóng mây chiều bơ vơ

 

Con dế ngủ quên chìm trong cỏ

Tiếng gáy lạnh vùi chôn dưới sương

Có con chim lạ vô tình quá

Rụng xuống hồn tôi mấy giọt buồn

 

Mai kia mốt nọ người về không

Tôi trải hương thơ những dặm đường

Người nhớ quàng khăn cho đủ ấm

Người nhớ cài hoa lên tóc sương

 

Mai kia mốt nọ người về không

Tôi nở vào thơ vạn đóa hồng

Người nhớ nhẹ nâng bàn chân ngọc

Mỗi cánh hoa là một vết thương

 

Mai kia mốt nọ người về không

Tôi đốt thơ, xác bụi thơ tàn

Người nhớ gom tro hòa trong máu

Cho dòng lệ biếc cũng thơm hương

 

Không hẹn hò sao quay quắt đợi chờ

Mà chùng mà lặng cả cơn mơ

Người về nhớ gọi hồn tôi dậy

Nhớ gọi hồn tôi tận cõi thơ.

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền