*TĐ 76- Thương Ai Về Ngõ Tối (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Thương Ai Về ngõ Tối

 

Thương ai về ngõ tối

Chiều mây giăng tím giăng

Thương em ánh trăng vàng

Úa mờ theo bóng đêm

 

Thương ta đời viễn xứ

Ngàn năm không lối về

Thương thân tình lữ thứ

Đêm buồn nghe tái tê

 

Cơ duyên nào chia cách

Người đây, đó xa trùng

Không gian nào ngăn lối

Một đời mang khổ chung

 

Thương em về ngõ tối

Thương ta chẳng được cùng

 

Thủy Điền

23-04-2021

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền