*TKN 1- Sài Gòn Bây Giờ (Thơ) Thảo Khoa Nguyễn (VN)

 

Thảo Khoa Nguyễn

 

 

SÀI GÒN BÂY GIỜ

 

Sài Gòn bây giờ nưa hay nắng !

tháng tư bồi hồi xoay cánh dầu bay

những tà áo trắng ngược chiều hút gió

mưa Sài Gòn ướt sũng cả giấc mơ

 

Sài Gòn bây giờ có còn vị đắng...

tách cà phê quán vắng nhạc buồn

một thoáng ru hồn theo nhạc trịnh

hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi *( Trịnh Công Sơn)

 

Sài Gòn điệu đàng vàng nắng hạ

điếu thuốc thơm còn một nửa đợi chờ

bỏ lại sau lưng cuộc vui chưa trọn

mai ta về tạ lỗi giọt mưa đêm

.... Sài Gòn !

 

Thảokhoa Nguyễn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền