*NS 1- Xin Chào Tháng Năm (Thơ) NT Nguyễn Sơn (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Sơn

 

 

XIN CHÀO THÁNG NĂM

 

Tháng năm nắng sớm qua triền

Nửa đi, nửa ở, nửa trên, nửa còn

Dẫu mai sông cạn, đá mòn

Vẫn hoài niệm cũ luồn trong góc trời

 

Tháng năm cười, khóc cuộc người

Tuổi xuân tựa chết một nơi hôm nào

Cùng ngày gồng gánh ước ao

Ngoái tìm quá khứ cõng chao đảo kề

 

Tháng năm trầy xước cơn mê

Cỏ khô xơ xác ven lề từng năm

Áo che chằng chịt vết bầm

Nhớ bao dĩ vãng, ngấm ngầm lệ tuôn

 

Tháng năm phố níu hoàng hôn

Ru hoài giấc ngủ chẳng chôn thuở nào

Ưu sầu lồ lộ xanh xao

Đáu đau lấp lửng, xin chào tháng năm .

 

1/5/2021

Sơn Nguyễn.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền