*NK 13- Hạ Nhạt Nhòa (Thơ) NT Nhan Khởi (VN)

 

Nhà Thơ Nhan Khởi

 

 

HẠ NHẠT NHÒA

 

Chìm vào Hạ mưa hờn giăng rả rích

Khúc Ve sầu cô tịch vấn tình xưa

Cứ gieo neo lạc lõng ẵm duyên thừa

Mùa vỡ lở dây dưa thêm nhòa úa

 

Lay nét bút ghi lên mành vải lụa

Trả lại em thệ ước thủa ban đầu

Bởi cơ hàn phai nhạt chuyến đò Ngâu

Mờ bến cũ dãi dầu ôm đau xót

 

Tâm ngỏ gióng tiếng chuông trần bay vọt

Gởi muôn lời chót vót hỏi Vì Sao

Cõi dương gian ai dìm cảnh bạc màu

Làm vàng võ Trầu Cau khơi cách biệt

 

Thiên đã định bốn mùa đơm da diết

Ôi lòng nhân sao đoạn tuyệt cung đàn

Gây lỡ làng hun hút nẻo quan san

Dầm vụn vỡ phai tàn tim đôi lứa !...

 

29-04-21. Nhan khởi

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền