*XB 3- Thanh Xuân (Thơ) TG Xuyên Bình (VN)

 

Tác Giả Xuyên Bình

 

 

THANH XUÂN !!!

 

Thanh xuân như một tách trà

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua dậy thì

Mỗi ngày một đuổi xuân đi

Bao thu thay lá còn gì thanh xuân

Ngóng theo con tạo xoay vần

Đông , hè nào có lần khân đợi chờ

Ngày nào xuân vẫn xanh mơ

Cũng xuân qua lại bây giờ hết xanh

Bấm tay đếm lá xa cành

Đêm suông trở giấc trống canh mấy lần

Tháng ngày xuân lại qua xuân

Hỏi ai níu được mấy lần thanh xuân

Hai mươi năm đã qua gần

Hỏi em giảm bớt thanh xuân ít nhiều

Xưa nhền cũng rõ đáng yêu

Giờ ...thôi... chả muốn chê nhiều tủi thân !!! ?

 

Xuyên Bình

2/5/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền