*NHL 25- An Nhiên (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

AN NHIÊN

 

Ta tìm về cõi an nhiên

Ngồi thiền thanh tịnh vui miền cỏ hoa

Chuông chùa vang vọng xa xa

Buông câu danh lợi ta bà bước qua...

 

THẢNH THƠI

Sân, si xin trả cho đời

Tùy duyên tự tại thảnh thơi cõi lòng

Luân hồi, nhân quả xoay vòng

Bình an, hạnh phúc... cầu mong kiếp người.

 

ĐỘ LƯỢNG

Hãy rời xa khỏi bến mê

Ngưng lòng chấp niệm tìm về tĩnh tâm

Đoá vô ưu đã ươm mầm

Nhân sinh độ lượng lặng thầm kết hoa.

 

YÊN BÌNH

Tìm về cửa phật núi Tà*

Thích ca mầu nhiệm di đà độ sinh*

Ngàn chim ríu rít yên bình

Hương sen toả ngát lời kinh an lành.

 

*Núi Tà cú

*phổ độ chúng sinh

 

Stuttgart, 05.05.2021

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền