*TĐ 88- Đường Mưa Em Về (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Đường Mưa Em Về

 

Đò ơi ! Xin nhín chút lòng

Cho ta ... giang với, bên sông người chờ

Đò ơi ! Xin chớ làm ngơ

Người tôi yêu dấu trông mờ mẳt xa

Bao nhiêu tôi trả công mà

Đừng xuôi con nước bỏ ta, bỏ người

Đò ơi!  Đò hỡi, đò ơi !

Cho ta ... giang nhé, trọn đời không quên

Sông chiều sóng nước lênh đênh

Mà con đò nhỏ vẫn nghênh theo dòng

Người ơi ! Người hỡi, biết không ?

Tim ta vẫn mãi một lòng như xưa

Nhưng vì bởi chuyến đò đưa

Người ơi! Người hỡi, " Đường mưa em về ".

 

Thủy Điền

05-05-2021

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền