*TĐ 92- Thương O Tuổi Mới Xuân Thì (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Thương O Tuổi Mới Xuân Thì

 

Thương cô gái Huế

Ngày đợi, đêm trông

Thương o má hồng

Ngày trông, đêm đợi

Bóng chàng vời vợi

Xa tận nẽo xa

 

Thương o ngọc ngà

Chiều về một bóng

Nhìn trời xa rộng

Nỗi nhớ, bâng khuâng

Thương cầu qua sông

Vắng người trở lại

 

Thương người con gái

Tóc xõa ngang vai

Thương o thơ dại

Tuổi mới xuân thì

Lần tiễn người đi

Nghìn trùng xa cách.

 

Thủy Điền

09-05-2021

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền