*TĐ 91- Thu Bốn Mùa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Thu Bốn Mùa

 

Có nàng hỏi ? Chưa thu mà Thi sĩ

Sao thơ buồn qúa nhỉ vậy ... vậy ta

Tôi cười hề, không phải thế cô ba

Bởi quá yêu nên mới ra nông nỗi

 

Hễ buồn lên là lặng yên, không nói

Mượn mùa thu để cỡi mở tâm tình

Nhặt lá vàng làm nhân chứng, biện minh

Đem so sánh chuyện mình như thế đó

 

Nào chẳng lẽ chuyện buồn so với gió

Đem mùa xuân tô vẽ có được đâu

Chỉ mùa thu là biểu tượng của nỗi sầu

Nên xuân, hạ, đông vào là thu cả

 

Cứ đè thu mà tha hồ diễn tả

Tả khi nào người mệt lã thì thôi

Tả khi nào tình thôi hết đơn côi

Trả thu lại với núi đồi hoang vắng

 

Hiểu chưa cô hỡi cô nàng xinh xắn ?

Hiểu chưa nàng, người nhỏ nhắn dễ thương

Hãy học đi làm bài học tình trường

Khi mai lỡ mượn lá rừng than thở.

 

Thủy Điền

09-05-2021

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền