*BNH 10- Bến Tình (Thơ) NT Bùi Ngọc Huấn (VN)

 

Nhà Thơ Bùi Ngọc Huấn

 

 

BẾN TÌNH 

 

Ngày xưa là tự bao giờ

Ngày xưa bến nhớ, bến chờ, bến mong.

Còn nay thuyền lướt theo dòng

Biết đâu bến đục, bến trong mà vào.

 

Thuyền ơi! khi đã cắm sào

Bến tình neo đậu, phận trao duyên trời!

Nước tình vẫn hững hờ trôi

Ai hay bến đục, lệ rơi lưng thuyền!

 

Bến trong lưu giữ lời nguyền

Đợi thuyền trở mối nhân duyên quay về.

Dù không có phận có bề,

Anh còn giữ mãi lời thề có duyên!

 

Việt Trì 23 giờ đêm 14 tháng năm 2018.

 

 Bùi Ngọc Huấn.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền