*LVT 14- Lời Kêu Cầu (Thơ) NT Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

Lời Kêu Cầu

 

Ai sẽ mang giùm tôi

Hạt bụi này nặng trĩu

Ai sẽ mang giùm tôi

Tấm thân này mòn mỏi

 

Qua cho hết cuộc người

Sao đi hoài không tới

Khát vọng nào khôn nguôi

Trong nhiệm mầu nguyên tội

 

Có ai người vác hộ

Chiếc thập giá oằn vai

Qua bến bờ giác ngộ

Vượt cõi người thiên tai

 

"Ai gõ sẽ được mở "

Tôi gõ hoài nỗi đau

Xin khắc vào bia đá

Tên một giấc chiêm bao.

 

Lê Văn Trung

 

( viết trong mùa đại dịch )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền