*NTĐ 3- 'VỚI TAY BẮT BÓNG ĐÊM TRƯỜNG. MÀ NGHE TRONG GIẤC VÔ THƯỜNG KHÔNG NHAU.." (Thơ) NT Ngọc Trong Đá (VN)

 

Nhà Thơ Ngọc Trong Đá

 

 

 

'VỚI TAY BẮT BÓNG ĐÊM TRƯỜNG.

MÀ NGHE TRONG GIẤC VÔ THƯỜNG KHÔNG NHAU.."

 

..

Trần gian giấc đã yên rồi.

Mà ta còn đứng giữa trời bâng khuâng.

Ai khơi bể ái nguồn ân?

Để cơn sóng dậy..cuồng dâng ngút ngàn.

..

Bãi in trắng khúc dã tràng.

Yêu anh vô lượng lòng mang nặng sầu.

Bên bồi bên lở nông sâu?

Sông đời tôi gãy nhịp cầu đắng cay.

...

Lênh đênh một cánh hồng phai.

Vô thường mưa nắng lạc loài bơ vơ.

Trăm năm hiu hắt bến bờ.

Trôi từ cổ độ tan mờ theo sương.

..

Chút tình rêu cỏ lụy vương.

Tay ôm hết cả đoạn trường đớn đau.

Ngày rơi theo giọt mưa mau.

Nhớ thương cũng đã úa màu theo đêm.

..

Xin người một giấc mơ êm.

Mà đời tận tuyệt chỉ riêng tôi buồn.

Đêm nghe gió thổi ngược hồn.

Lạnh như mộ huyệt đào chôn xác mình.

..

Người trao một chút tơ tình.

Tôi oằn vai gánh dặm trình đau thương.

Với tay bắt bóng đêm trường.

Mà nghe trong giấc vô thường không nhau.

 

Thơ Ngọc Trong Đá.

1.4.2021.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền