*TMN 10- Tiếng Ve (Thơ) NT Trần Mai Ngân (VN)

 

 

TIẾNG VE

 

Con Ve cũ tôi đã chôn mấy bận

Bỗng trở mình trỗi dậy khúc hè sang

Cánh mỏng cong vang mãi khúc hoang mang

Dòng sông ngược ngày xưa về chỗ cũ...

 

Tôi gặp lại buổi chiều kia hò hẹn

Ở nơi này - gió vướng tóc trên tai

Đôi mắt nâu đăm đắm cứ như say

Chiều thật vội đi qua nơi mình đứng...

 

Thôi về đi tiếng ngân nga đưa tiễn

Con Ve sầu bởi lỗi tại chúng ta

Cười hay khóc cũng phải... một dáng hoa

Làm sao biết khi đi về nơi ấy!

 

Trần Mai Ngân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền