*GH 3- Thuở Mới Đầu (Thơ) NT Giang Hoa (VN)

 

Nhà Thơ Giang Hoa

 

 

 

THUỞ MỚI ĐẦU

 

 Thơ không kẻ họa thi nhân tủi

Phú chẳng người ngâm mặc khác sầu

THƠ viết ngày xưa thuở mới đầu

KHÔNG tròn ý họ xới từng câu

KẺ ngồi bĩu, ráng mài nhưng lại

HỌA xuống thì chê, dạ nát nhầu

THI sĩ văn chương nào có dễ

NHÂN tình thế thái khổ gì đâu

TỦI nên cố học cùng tri kỷ

PHÚ CHẲNG NGƯỜI NGÂM MẶC KHÁCH SẦU

 

15.05.2021

Thơ: Giang Hoa

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền