*TĐ 103- Xin Hiểu Tình Ta (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Xin Hiểu Tình Ta

 

Én ơi! Xin én chớ rên

Chớ rĩ, chớ rền, hãy để ta yên

Để ta hồn Bướm, mơ Tiên

Làm thơ tặng bạn nơi miền xa xăm

 

Rượu ơi! Xin chớ vơi nồng

Nhạt phai hương vị, lạt trong giữa chừng

Để ta còn nhấp đưa hương

Làm thơ gởi tặng người thương quê nhà

 

Trăng ơi! Xin chớ vội tà

Hãy soi sáng mãi, đừng xa trăng nào

Để ta được ngắm trời cao

Làm thơ tô vẽ muôn màu thế gian

 

Đêm ơi! Chớ vội- ngày sang

Xin đêm chầm chậm ta đang ẩn mình

Ngồi nơi gác vắng lặng thinh

Làm thơ nhắn nhủ người tình ta yêu

 

Xin lòng chớ vội ngả xiêu

Ta yêu nàng nhé, yêu nhiều lắm em

Mượn trăng, mượn én, mượn đêm

Mượn men, mượn rượu, mượn tiên ru tình.

 

Thủy Điền

16-05-2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền