*TVNH 1- Thắp Lửa Tình Nồng (Thơ) NT Trần Vũ Ngọc Hiền (VN)

 

Nhà Thơ Trần Vũ Ngọc Hiền

 

 

THẮP LỬA TÌNH NỒNG

 

Nửa cuối đời ta mới được gặp nhau

Sao anh nỡ làm em đau như thế

Em muốn quên mà sao, sao chẳng thể

Sợ nỗi buồn ứa lệ chảy vào tim.

 

Cả cuộc đời phiêu dạt tựa cánh chim

Từng mảnh nhớ lạc chìm trong giông tố

Ta gặp nhau , hồi sinh từng nhịp thở

Ngàn trùng khơi nào có thể chia lìa.

 

Bao muộn phiền xin bỏ lại ngoài kia

Ươm hạnh phúc cách chia không còn nữa

Đông về rồi hãy thắp hồng ngọn lửa

Nghĩa tào khang chan chứa dấu tình nồng

Dấu yêu à. Đừng buồn nữa được không .

 

Trần Vũ Ngọc Hiền

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền