*MMT 4- Vọng Cố Nhân (Thơ) NT Mây Mây Trang (VN)

 

Nhà Thơ Mây Mây Trang

 

 

VỌNG CỐ NHÂN

 

Thổn thức sang Hè vọng Cố nhân

Người đi quạnh bóng tủi muôn phần

Đau lòng Phượng cháy vương ngoài ngõ

Xót dạ Ve gào rợp trước sân

Luyến tiếc ngày xưa mơ vạn thuở

Bồi hồi độ ấy mộng ngàn xuân

Đâu ngờ cách biệt sầu giăng mắc

Thổn thức sang Hè vọng Cố nhân

 

May May Trang

19/5/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền